janna_janna-full.png
JANNA voor Bewustwording op het gebied van Informatie Veiligheid en Privacy Bescherming
Laagdrempelig

Janna is een makkelijk toegankelijke, online oplossing voor bewustwording. Het doel is gedragsverandering teweeg te brengen.

Efficiënt

Iedereen bepaalt zelf waar en wanneer de programma onderdeeltjes worden uitgevoerd. Het gevolg is minimaal verlies aan productiviteit. Bovendien is 100 keer 1 minuut veel eficiënter dan 1 keer 100 minuten, als het om bewustwording gaat.

Samen

Janna gedraagt zich als je Personal Coach en d.m.v. korte gesprekjes wordt iedereen op het rechte pad gehouden.  Janna spreekt gewone taal, voor iedereen begrijpelijk.

Informatie veiligheid is ondenkbaar zonder bewustwording en aangepast gedrag
Social media en e-learning

De basis voor gedragsverandering ligt in het slim combineren van moderne e-learning technieken met social media technieken en een uitgekiende campagne strategie.  Janna, personal coach zorgt voor extra ëngagement".

.

ROI

Doordat Janna het productiviteitsverlies minimaliseert en tegelijk betere resultaten boekt op het gebied van gedragsverandering zal de ROI beduidend beter zijn dan met klassieke programma’s gebaseerd op grote bijeenkomsten, workshops of e-learning.. Inzet van de personal coach vergroot de efficientie.

Campagne strategie

Campagnes bestaan uit een flink aantal kleine sessies die iedereen in eigen tijd en tempo kan uitvoeren. Janna kent voldoende management gereedschappen om iedereen bij de les te houden. De personal coach is de centrale figuur van het campagne mechanisme

Engagement

Het dialoog mechanisme zorgt ervoor dat de gebruikers niet alleen luisteren naar de coach, maar ook interactie hebben. Dat helpt om de informatie beter te verwerken en helpt om gedragsverandering te verbeteren. Janna's "Jip en Janna taal" maakt het voor iedereen begrijpelijk.

Blijvend

Met Janna wordt een kennisbron gecreëerd en een plek waar alle vragen, opmerkingen en meldingen van problemen op het gebied van Informatie Veiligheid geplaatst kunnen worden. Het eenvoudige taalgebruik zorgt ervoor dat Janna heel toegankerlijk is voor iedereen.

Meten is weten

Janna kent een aantal meetinstrumenten die helder inzicht kunnen geven in het veranderende gedrag van de medewerkers in de organisatie en ook in de manier waarop de organisatie grip heeft op het management van informatie veiligheid.

Motiveer medewerkers om aandacht te besteden aan informatie veiligheid en privacy bescherming

Janna helpt mensen om zich te ontwikkelen tot zorgzame gebruikers van informatie